La CUP, alternativa a Catalunya per un país millor? #25N

(debajo traducción al castellano)

català

Som les somiadores que creiem en les realitats possibles i estem convençudes que la utopia és l’únic motor de la transformació i el canvi.
Som les que no acceptem la submissió ni la renúncia que ens imposen. Aquelles i aquells a qui les seves polítiques i notícies no ens espanten. Les que hem perdut la por fins i tot a tenir por.
Som les que ens enfrontem permanentment a la cultura de la derrota.
Som les que volem una vida de colors, de matisos, i no de gris-decadència.
Som els Sense Futur, que el present no els paralitza. Perquè hem decidit rebregar-lo.
Som el NOSALTRES que ha omplert els carrers i les places en descobrir-ho. No Som mercaderies en les mans de polítics i banquers
Som les que hem compartit espais, gestos i somriures. Paraules i lluites. Cops de porra i altres formes de violència generalitzada. I ho hem suportat ajuntant-nos.
Som les que hem cridat: “Volem un habitatge digne”, i ens hem compromès per a aconseguir-ho. Desobeint lleis injustes. Resistint-nos a ser foragitades.
Som les que no ens hem quedat a casa a veure què.
Som les que volem educar els nostres fills i filles en una escola que sigui pública i de qualitat. Les que no creiem en l’adoctrinament ni en les escoles-fàbrica.
Som les que sabem que la cultura no és un luxe ni un bé de consum. Les que creem contra el buit creatiu a què la societat de l’espectacle ens aboca.
Som l’esperança de vida de la sanitat pública. El dret a envellir dignament. No Som un negoci.
Som tot allò que configura els barris, les comunitats. Som l’urbanisme de la nostra pròpia vida en comú. Som les ciutats, viles i pobles de totes les persones.
Som la lluita contra la precarietat. L’exigència d’un treball digne. Som el suport mutu i l’autoorganització que es rebel·la contra els acomodiaments. Som totes les desocupades que volen deixar de ser-ho. Les que avorrim l’esclavatge d’aquest treball de misèria.
Som les que hem entès que el coneixement no s’ha de mercantilitzar sinó estendre d’una manera crítica. La universitat ha de ser del i per al poble.
Som els que ens estimem molt més el nostre territori que no els diners que es genera en explotar-lo.
Som les que pensem alternatives. Les que cooperem i no competim. Les que foragitarem els mafiosos de la destrucció i la cleptocràcia.
Som acollidores. No volem que els murs del desconeixement i la desconfiança ens separin. Som les que avorrim l’existència dels CIE i les extradicions.
Som la nostra identitat que ve d’antic i muta. Som els nostres referents culturals i lingüístics. Som el català parlat de cadascú.
Som la territorialitat completa de la nostra manera de ser i d’existir.
Som els que creiem en les paraules; i pensem que han de deixar de ser buides i recuperar el significat.
Som la independència plena. La real. Lluny de la subordinació a altres estats o a l’Europa del capital, del frau, del deute, de l’especulació, de la guerra i de l’exclusió social.
Som les que volem re-tornar a la democràcia. A la presa de decisions col·lectives, directes, participatives, actives i inclusives.
Som les que no volem delegar la nostra responsabilitat. Les que volem recuperar la nostra acció política sense donar xecs en blanc a res ni a ningú.
Som els que volem fundar les nostres institucions polítiques comunes que ens permetin governar-nos.
Som les que anirem al Parlament a desobeir i impugnar les seves institucions, aquelles que estan al servei d’un ordre depredador i egoista.
Som els hereus de la tradició obrera, de les revoltes populars, i de tots els processos d’autoorganització i ruptura. Dels fets aquí i a l’altra banda.
Som el procés que es crea i recrea. Que es va modificant i és mòbil. Que es multiplica.
Som l’aprenentatge fruit de cada acció que hem fet o defensat. Som els que sentim que ha arribat l’hora de confluir, i de gestar espais de poder constituent a cada vila o barri.
Som tot allò que Som i el que podem ser encara. Som encara més.

Som Unitat Popular
i ho volem TOT.

castellano

Somos las soñadoras que creemos en las realidades posibles y estamos convencidas de que la utopía es el único motor de la transformación y el cambio.
Somos las que no aceptamos la sumisión ni la renuncia que nos imponen. Aquellas y aquellos a quienes sus políticas y noticias no nos asustan. Las que hemos perdido el miedo incluso a tener miedo.
Somos las que nos enfrentamos permanentemente a la cultura de la derrota.
Somos las que queremos una vida de colores, de matices, y no de gris-decadencia.
Somos los Sin Futuro, que el presente no les paraliza. Porque hemos decidido estrujarlas mismo.
Somos el NOSOTROS que ha llenado las calles y las plazas en descubrirlo. No Somos mercancías en manos de políticos y banqueros
Somos las que hemos compartido espacios, gestos y sonrisas. Palabras y luchas. Porrazos y otras formas de violencia generalizada. Y lo hemos soportado juntando con nosotros.
Somos las que hemos llamado: “Queremos una vivienda digna”, y nos hemos comprometido para conseguirlo. Desobedeciendo leyes injustas. Resistiendo a ser expulsadas.
Somos las que no nos hemos quedado en casa a ver qué.
Somos las que queremos educar a nuestros hijos en una escuela que sea pública y de calidad. Las que no creemos en el adoctrinamiento ni en las escuelas-fábrica.
Somos las que sabemos que la cultura no es un lujo ni un bien de consumo. Las que creamos contra el vacío creativo a que la sociedad del espectáculo nos lleva.
Somos la esperanza de vida de la sanidad pública. El derecho a envejecer dignamente. No Somos un negocio.
Somos todo aquello que configura los barrios, las comunidades. Somos el urbanismo de nuestra propia vida en común. Somos las ciudades, villas y pueblos de todas las personas.
Somos la lucha contra la precariedad. La exigencia de un trabajo digno. Somos el apoyo mutuo y la autoorganización que se rebela contra los acomodiaments. Somos todas las desempleadas que quieren dejar de serlo. Las que aborrecemos la esclavitud de este trabajo de miseria.
Somos las que hemos entendido que el conocimiento no debe mercantilizar sino extender de una manera crítica. La universidad debe ser de y para el pueblo.
Somos los que nos queremos mucho más nuestro territorio que no el dinero que se genera en explotarlo.
Somos las que pensamos alternativas. Las que cooperamos y no competimos. Las que ahuyentar a los mafiosos de la destrucción y la cleptocracia.
Somos acogedoras. No queremos que los muros del desconocimiento y la desconfianza nos separen. Somos las que aborrecemos la existencia de los CIE y las extradiciones.
Somos nuestra identidad que viene de antiguo y muta. Somos nuestros referentes culturales y lingüísticos. Somos el catalán hablado de cada uno.
Somos la territorialidad completa de nuestra manera de ser y de existir.
Somos los que creemos en las palabras, y pensamos que deben dejar de ser vacías y recuperar el significado.
Somos la independencia plena. La real. Lejos de la subordinación a otros estados oa la Europa del capital, del fraude, de la deuda, de la especulación, de la guerra y de la exclusión social.
Somos las que queremos re-volver a la democracia. En la toma de decisiones colectivas, directas, participativas, activas e inclusivas.
Somos las que no queremos delegar nuestra responsabilidad. Las que queremos recuperar nuestra acción política sin dar cheques en blanco a nada ni a nadie.
Somos los que queremos fundar nuestras instituciones políticas comunes que nos permitan gobernarnos.
Somos las que iremos al Parlamento a desobedecer e impugnar sus instituciones, aquellas que están al servicio de un orden depredador y egoísta.
Somos los herederos de la tradición obrera, de las revueltas populares, y de todos los procesos de autoorganización y ruptura. Los hechos aquí y al otro lado.
Somos el proceso que se crea y recrea. Que se va modificando y es móvil. Que se multiplica.
Somos el aprendizaje fruto de cada acción que hemos hecho o defendido. Somos los que sentimos que ha llegado la hora de confluir, y de gestar espacios de poder constituyente en cada villa o barrio.
Somos todo lo que somos y lo que podemos ser todavía. Somos aún más.

Somos Unidad Popular
y lo queremos TODO.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s